ผ่านไปแล้ว

THAIMED เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่ประกาศ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   345 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติ​การผลิตเพื่อส่งออก

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   334 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อหารือประเด็นผลกระทบจากกฎหมายใหม่ที่กำกับดูแลเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   348 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   24 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับ การพิจารณาหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ค่าขึ้นบัญชีและ ค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตเครื่องมือแพทย์

8 เมษายน 2564

ดูเพิ่มเติม   |   25 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED : เปิดบริการสำหรับการรับขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

17 ธันวาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,474 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นภาพกิจกรรมงานอบรม ”จัดเตรียมเอกสารขึ้นทะเบียนใหม่อย่างไร.. ภายหลังกฎหมายใหม่บังคับใช้ (จดแจ้ง แจ้งรายการละเอียด และขออนุญาต)” วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2563

16 ธันวาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,237 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นภาพกิจกรรมงานประชุมสามัญประจำปี๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

3 พฤศจิกายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,289 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นภาพกิจกรรมการอบรมการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ไม่ให้สินค้าติดด่าน ในวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

15 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,061 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED: Member Meeting - IVD product group

6 ตุลาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   73,927 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าพบ นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาจากการกำกับดูเครื่องมือแพทย์

1 กันยายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   73,927 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามมาตรา ๒๗ เริ่มบังคับใช้

28 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   73,952 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ"Medical Device & Regulations"

27 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   73,896 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่๙/๒๕๖๓ กองทุนประกันสังคม

26 สิงหาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   73,893 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ครั้งที่ 31

22 กรกฎาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   73,996 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED Member Meeting Focus group Orthopedic

30 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,115 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นMeet & Greet with THAIMED President

5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,410 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นข่าวดี! สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นคู่ค้ากับภาครัฐ

4 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   75,280 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นOnline B2B Matching Topic: “Zhejiang’s PPE supplies for COVID-19 sourcing solutions”

25 พฤษภาคม 2563 - 29 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   74,412 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็นTHAIMED ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคม ออกรายการ “คิดดี สังคมดี” ตอน อุปกรณ์ทางการแพทย์กับไข้หวัดโควิด-19

25 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   73,958 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น