ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 5 คนออนไลน์

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

ชั้น 11 อาคาร ดร. เกฮาร์ด ลิงค์
เลขที่ 5 ซอยกรุงเทพกรีฑา 4(บีกริม) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ 0-2379-4279-80 โทรสาร 0-2379-4297

อีเมล์ :

เรื่องทั่วไป/แจ้งปัญหาต่างๆ THAIMED@truemail.co.th
เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูลของบริษัท THAIMED@truemail.co.th
เพิ่ม/เปลี่ยนแปลงข้อมูล E-Mails ผู้รับข่าวสารจาก THAIMED THAIMED@truemail.co.th
ผู้อานวยการสมาคมฯ
คุณมัลลิกา ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
เบอร์โทรภายใน 14
mallika_l@thaimed.co.th
ฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สาหรับการรักษาพยาบาล
คุณสุกัญญา พลานุสนธิ
เบอร์โทรภายใน 12
sukanya@thaimed.co.th
ฝ่ายบัญชี
คุณนฤมล ประทุมสด
เบอร์โทรภายใน 11
narumon@thaimed.co.th