THAIMED เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ภายหลังประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ออกตามมาตรา ๒๗ เริ่มบังคับใช้

โพสต์เมื่อ 28 สิงหาคม 2563


28 สิงหาคม 2563


ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ