คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ประจำปี พ.ศ. 2563 - 2565

เภสัชกร ปรีชา พันธุ์ติเวช

นายกสมาคม

บริษัท ลีวาโนวา (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 4,4/5 อาคารเซนเวิลด์ ชั้น 12 ถนนราชดำริห์
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณชัยณรงค์ หมั่นดี

อุปนายกคนที่ 1

บริษัท ไทยเมดิคอลเอนจิเนียร์ จำกัด
เลขที่ 9/155 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร. : 0-2719-9142-50 แฟกซ์ : 0-2719-9733

คุณสมภพ เจริญจิตร์

เลขาธิการ

บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด
เลขที่ 54 ซอยพานิชอนันต์ ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร : 0-2713-3366 แฟกซ์ : 0-2713-2145, 0-2713-2148

คุณอารีรัตน์ บรรพวิจิตร

เหรัญญิก

บริษัท คอนเนคไดแอกโนสติกส์ จำกัด
199/5 หมู่บ้านพาร์คแกลลอรี่ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230
โทร : 0-2347-0109 แฟกซ์ : 0-2347-0108

เภสัชกร วีรวัฒน์ มีแก้ว

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด
เลขที่ 106 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร : 02-792-7300 แฟกซ์ : 0-2326-0902

คุณชัยวัฒน์ เจริญผล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัท มิด-เวสต์ เด็นตอลกรุ๊ป จำกัด
326-326/1 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร : 0-2187-0597-8, 0-2731-3009 แฟกซ์ : 0-2187-0595

เภสัชกรหญิง วนิดา ชัยเฉลิมมงคล

กรรมการฝ่ายขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

บริษัท เบคตัน ดิคคินสัน (ประเทศไทย) จำกัด
999/9 ชั้น 24 ออฟฟิตเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 0-2646-1800 แฟกซ์ : 0-2646-1801

ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

บริษัท บี บราวน์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 598 อาคารคิวเฮาท์ เพลินจิต ชั้น 12
ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร :02-617-5000-2 แฟกซ์ : 0-2627-3251-2

คุณวิภาวดี จิตระวีวรรณ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมการเบิกจ่ายค่าอุปกรณ์สำหรับการรักษาพยาบาล

บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 2106 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทร : 0-2220-9000 แฟกซ์ : 0-2301-5200