วันหยุดประจำปี 2564 ของสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

วันศุกร์ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันเสาร์ 10 มกราคม วันรัฐธรรมนูญ
วันศุกร์ 26 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
วันอังคาร 1 เมษายน วันจักรี
วันอังคาร 13 เมษายน วันสงกรานต์
วันพุธ 14 เมษายน วันสงกรานต์
วันพฤหัสบดี 15 เมษายน วันสงกรานต์
วันจันทร์ 3 พฤษภาคม ชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ (วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม)
วันอังคาร 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันพุธ 26 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
วันพฤหัสบดี 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินิ
วันจันทร์ 26 กรกฎาคม ชดเชยวันอาสฬหบูชา (วันเสาร์ที่ 24 กรกฏาคม )
วันพุธ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดี 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
วันพุธ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ 25 ตุลาคม ชดเชยวันปิยมหาราช (วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม)
วันจันทร์ 6 ธันวาคม ชดเชยวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูิพลอตุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม)
วันศุกร์ 31 ธันวาคม วันส่งท้ายปีเก่า