ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

 


ลืมรหัสผ่าน?


มีผู้ใช้ 4 คนออนไลน์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การดำเนินพิธีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทางอิเล็กทรอนิกส์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ร่าง ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แต่งตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ร่าง ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการประเมินเอกสาร ตรวจสอบ หรือวิเคราะห์เครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดกลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์

เปิดดู | ดาวน์โหลด