ผ่านไปแล้ว

German Digital Healthcare Mission to Thailand

26 พฤษภาคม 2563 - 5 มิถุนายน 2563

ดูเพิ่มเติม   |   83,653 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



นิทรรศการเซี่ยงไฮ้กับการก้าวเข้าสู่การเป็นเศรษฐกิจอาเซียน

21 พฤษภาคม 2563 - 28 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   83,902 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



Thailand-China Webinar Business Matching in Healthcare Industries 26 May 2020

18 พฤษภาคม 2563 - 26 พฤษภาคม 2563

ดูเพิ่มเติม   |   84,896 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



The Future Energy Show Thailand 2019

27 พฤศจิกายน 2562 - 28 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   87,231 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



CEBIT Asean Thailand

27 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   87,125 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



JETRO Innovation Program (JIP)

25 พฤศจิกายน 2562 - 26 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   78,542 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



JETRO Innovation Program (JIP)

25 พฤศจิกายน 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   78,538 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



HIMSS Asia Pac 2019

7 ตุลาคม 2562 - 9 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   78,679 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



Maintenance & Resilience Asia 2019

2 ตุลาคม 2562 - 4 ตุลาคม 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,029 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



TCC & BoT Annual Get Together Party 2019

25 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   75,040 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



Thailand Lab International 2019

25 กันยายน 2562 - 27 กันยายน 2562

ดูเพิ่มเติม   |   74,987 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

2 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561

ดูเพิ่มเติม   |   75,066 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



ขอเรียนเชิญท่านสำรองพื้นที่แสดงสินค้าในงาน Surface & Coatings 2016

22 มิถุนายน 2559 - 25 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,010 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



ประชาสัมพันธ์"การสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)"

2 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,036 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



Nvite you to join Life Science Entrepreneurship Workshop, 26-28 April 2016

26 เมษายน 2559 - 28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,053 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น



ประชาสัมพันธ์งาน Matchingกับเกาหลี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม   |   75,072 เปิดอ่าน   |   0 ความเห็น