เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกสามัญประจำปี2560 ( กรมบัญชีกลาง )

โพสต์เมื่อ 2 พฤศจิกายน 2560


17 ตุลาคม 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ