ประกาศคณะกรรมการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

โพสต์เมื่อ 25 มกราคม 2561


25 มกราคม 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

การเบิกจ่ายกรณีการรักษาโรคมะเร็ง 10 โปรโตคอล ปี 2561 ดาวน์โหลด
 
ประกันสังคม เรื่องการปรับปรุงรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ประกาศ 22 มกราคม 2561 ดาวน์โหลด
 

ความเห็น


สำหรับสมาชิก กรุณาลงชื่อเข้าใช้ก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ